Tko smo mi, planovi i ciljevi

Udruga Street workout Solin osnovana je 19.04.2015, u Solinu.

Svrha Udruge je promicanje uličnog vježbanja u gradu Solinu, na razini Republike Hrvatske i u svijetu, pravljenje street workout parkova na području grada Solina, sudjelovanje, organizacija i vođenje u sportskim natjecanjima, briga o zdravlju i zdrastvenoj zaštiti članova Udruge te poduka i trening svih članova Udruge, ujedno i svih ostalih zainteresiranih građana grada Solina, a i šire.

Ciljevi i plan Udruge

  • izgradnja sw parkova u svakom mjesnom odboru
  • solinska trim staza sa sw spravama na Kozjaku
  • edukacija mladih u parkovima
  • prezentacija street workout vjezbi u svim osnovnim skolama
  • organizacija turnira
  • sudjelovanje u natjecanjima na razini županije, i države.