30 ruj

Naš novi partner VOJTEK OPREMA d.o.o , ujedno i sponzor našeg street workout prijenosnog kaveza (dolazi nam u studenom, 2015.), kojeg ćemo koristit za prezentacije uličnog vježbanja u našem gradu i šire.