29 sij

Skupština je održana 28. siječnja, 2017. na adresi Udruge, Kralja Zvonimira 127, Solin, s početkom u 14:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Udruge Neven Gabrić koji je i rukovodio Skupštinom.

Predsjedavajući otvara sjednicu Skupštine i traži:

ODREĐIVANJE ZAPISNIČARA I OVJEROVITELJA

Za zapisničara je predložena Helena Čerina, a za ovjerovitelje Toni Radić i Filip Lagator, koji su javnim glasovanjem jednoglasno i prihvaćeni.
Predsjedavajući traži da se u Zapisnik unese broj nazočnih članova koji iznosi 6 (šest) od 6 (šest) poslovno sposobnih članova, što je više od polovice svih članova Skupštine. (članak 17. Statuta Udruge)

Predsjedavajući predlaže sljedeći DNEVNI RED:

1. Rasprava i usvajanje izvješća o radu za 2016. godinu

2. Rasprava i usvajanje financijskog izvješća o radu za 2016. godinu

3. Rasprava o brisanju 4(četiri) člana iz udruge

4. Razno